20 October 2009

Flan­ca­tã de vi­cii, prac­ti­ca­rea vir­tu­ţii de­vi­ne o echi­li­bris­ti­cã ezi­­tan­tã, o cris­pa­tã sus­pen­sie în spa­ţiul in­cert din­tre douã pe­ri­co­le.

1 comment:

pushthebutton said...

De acord, altfel n-ar fi virtute. Fragilitatea îi e, poate, prima dintre însușiri.